Máy CNC đục tượng đá 6 đầu 2 trục Z

360,000,000 350,000,000

Số trục Z: 2

Số đầu khắc: 6

Thời gian bảo hành: 3 năm