Máy CNC đục tượng 10 đầu 2 trục Z

420,000,000 410,000,000

Số trục Z: 2

Số đầu đục: 10

Bảo hành: 3 năm