Máy CNC đục tượng 6 đầu 2 trục Z

340,000,000 330,000,000

Số trục Z: 2

Số đầu đục: 6

Bảo hành: 3 năm