LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Động cơ spindle làm mát bằng nước

2,600,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Động cơ spindle làm mát bằng gió

15,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Biến tần Fuling 7.5Kw

7,200,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Biến tần mini Sunfar

2,500,000
5,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

DC Hybrid Servo – Đông Phương Hà Nội

4,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Linh kiện động cơ bước step motor

600,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Bộ card Ncstudio V8

15,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Bộ card Ncstudio V5.4.49

600,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Bộ điều khiển phần mềm CA100

15,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Bộ điều khiển cầm tay máy cnc DSP 0511

10,000,000