TOP 5 dòng máy CNC đục tượng chất lượng cao tốt nhất năm 2021 của CNC Đông Phương. Bảo hành lên đến 3 năm và hỗ trợ mẫu trọn đời. Hơn 1500 khách hàng đã tin tưởng và đầu tư sản phẩm máy CNC đục tượng tại Đông Phương, trong suốt hơn 10 năm hoạt động.

Đội ngũ nhân viên công ty Đông Phương

BÁO GIÁ MÁY CNC ĐỤC TƯỢNG

420,000,000
300,000,000
340,000,000
380,000,000
360,000,000
360,000,000