136,000,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Gá kẹp Spindle nâng hạ

750,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Gá kẹp củ Spindle

200,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Vòng bị động cơ Spindle

70,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Collet máy CNC

45,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Áo Collet (Nut Clamping)

45,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Giắc cắm điện Spindle

90,000
150,000
Hết hàng

LINH KIỆN CNC KHÁC

Gá đè phôi vật liệu

1,100,000