310,000
300,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Máng xích dây

250,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Ống máy hút bụi chân không

90,000
400,000
1,400,000
150,000
420,000,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Bộ nguồn Plasma

50,000,000

LINH KIỆN CNC KHÁC

Máy CNC đục đa chiều

310,000,000