Máy CNC 1325-1 lô tỳ phôi

140,000,000 135,000,000

Máy CNC cắt gỗ 1325-1 kết hợp lô tỳ phôi

  1. Mặt bàn làm việc: 1550mm x 2440mm
  2. Hành trình gia công 01 đầu:1220mm x 2440mm
  3. Lô tỳ phôi : 1 bộ
  4. Phần mềm điều khiển: Card V5