LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Đai ốc TBI (BALL SCREW TBI)

530,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Vitme bi TBI – Đông Phương Hà Nội

640,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Gối đỡ trục Vitme BK-BF

700,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh răng chéo máy cnc

410,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Hộp số bánh răng nhựa máy cnc

650,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Hộp số nhôm máy CNC

1,500,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Khớp nối máy CNC

200,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh ray trượt vuông TBI

1,100,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt vuông TBI – FN/FL

550,000
Hết hàng

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt vuông TBI -V Series

510,000
Hết hàng

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh ray trượt tròn

170,000
Hết hàng

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh ray tròn có đế

400,000