Máy CNC điêu khắc đá 2 đầu khổ 9015

136,000,000

Số đầu khắc: 2

Kích thước làm việc: 90 x 150cm

Danh mục: