Vòng bị động cơ Spindle

70,000

Vòng bi động cơ Spindle là vòng bi công nghiệp. Chuyên dùng trong các động cơ spindle của máy cnc.