Giắc cắm điện Spindle

90,000

Giắc cắm điện spindle sử dụng dùng để nối động cơ spindle với nguồn điện.