Máy CNC đục tượng 4 đầu Đông Phương

300,000,000 290,000,000

Số trục Z: 1

Số đầu đục: 6

Bảo hành 3 năm