Máy CNC điêu khắc đá 1 đầu khổ 1325

170,000,000 160,000,000

Số đầu khắc: 1

Kích thước làm việc: 130 x 250cm