Máy CNC đục gỗ 2225-6

185,000,000 170,000,000

Khổ làm việc: 2m2 x 2m5

Số trục Z: 1

Số đầu đục: 6