Máy CNC đục gỗ 1825-2

163,000,000 153,000,000

Khổ làm việc: 1m8 x 2m5

Số trục Z: 1

Số đầu đục: 2

Bảo hành: 3 năm

Danh mục: