Máy CNC đục gỗ 2225-2z-8

227,000,000 212,000,000

Kích thước làm việc: 2m2 x 2m5

Số đầu đục: 8

Số trục Z: 2

Thời gian bảo hành: 3 năm

Danh mục: