Máy CNC đục gỗ 2225-8

202,000,000 187,000,000

Khổ làm việc: 2m2 x 2m5

Số trục Z: 1

Số đầu đục: 8

Danh mục: