Máy CNC đục gỗ 3217-2Z-10

250,000,000 240,000,000

Khổ làm việc 3m2 x 1m7

Số đầu đục: 10

Số trục Z: 2

Bảo hành 3 năm