Máy CNC đục gỗ 3217-10-2Z

237,000,000

Khổ làm việc 3m2 x 1m7

Số đầu đục: 10

Số trục Z: 2

Bảo hành 3 năm