LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh ray trượt vuông TBI

1,100,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt vuông TBI – FN/FL

530,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt vuông TBI -V Series

510,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh ray trượt tròn

170,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh ray tròn có đế

400,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt tròn LM

35,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt tròn SCS

100,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt tròn khuyết LM-OP

50,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Con trượt tròn SBR

115,000
Browse Wishlist

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Gối đỡ ray trượt tròn SK

75,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Nhôm gá củ đục vi tính

950,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Nhôm mặt bàn máy CNC

115,000