LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Bộ điều khiển cầm tay máy cnc DSP 0511

10,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Bộ điều khiển không dây cầm tay WHB03

5,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Card Mach3 điều khiển máy cnc

3,000,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Driver Leadshine MA806

1,400,000

LINH KIỆN CNC PHẦN ĐIỆN

Driver M542-05 linh kiện máy cnc

900,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Đai ốc TBI (BALL SCREW TBI)

530,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Vitme bi TBI – Đông Phương Hà Nội

640,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Gối đỡ trục Vitme BK-BF

700,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Thanh răng chéo máy cnc

410,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Hộp số bánh răng nhựa máy cnc

650,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Hộp số nhôm máy CNC

1,500,000

LINH KIỆN CNC PHẦN CƠ KHÍ

Khớp nối máy CNC

200,000